Integritetspolicy.

Dataskyddsförordningen,  The General Data Protection Regulation (GDPR), gäller sedan 2018 i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för integritetsskyddet. 

De nya reglerna innebär att företag som 2028 New World Agency AB får nya skyldigheter och 2028 New World Agency AB:s kunder får nya rättigheter:

GDPR/Privacy för:
2028 New World Agency AB,
Sockerbruket 16,
414 51 Göteborg

De nya reglerna för datasäkerhet trädde i kraft i maj 2018 och 2028 New World Agency AB följer dessa EU-grundade regler. 

2028 New World Agency AB har en internt kontrollerad procedur för hur vi hanterar personliga data och annan information som 2028 New World Agency AB tar emot från besökare på webbsidan. Personlig information kommer inte att säljas eller på annat sätt distribueras till någon annan än dem som behöver denna information för att uppfylla överenskommelsen/beställningen av den aktuella tjänsten.

Mottagaren av elektroniskt nyhetsbrev, textmeddelanden eller annan marknadsaktivitet från 2028 New World Agency AB har när som helst möjlighet att kräva radering av all sparad personlig information som inte 2028 New World Agency AB är skyldiga att spara enligt lag eller annan förordning. Mottagare kommer, om inte radering av data har begärts, att motta nyhetsbrev från 2028 New World Agency AB, och mottagaren kan vid mottagandet av detta begära att all information som 2028 New World Agency AB har sparats skall raderas utan kostnad.

Alla som mottager e-post är eller har varit kund till 2028 New World Agency AB, eller har beställt nyhetsbrev/epost och i samband med detta uppgett sin epost-adress och telefonnummer.

Skickandet av epost/textmeddelanden omfattar endast användandet av e-postadress och/eller telefonnummer. Ingen annan personlig information. Det kommer att framgå av epost-utskicket varifrån vi har fått e-postadressen och att det inte används för andra syften än epost. I innehållet till e-postmeddelandet finns det förklarar hur mottagaren enkelt kan uppge att han/hon inte vill ta emot e-post i fortsättningen.