Därför behöver du tänka normkreativt – även inom b2b

Att applicera ett normkreativt tankesätt på din kommunikation kan mycket väl vara det som tar ditt företag in i framtiden – och gör dig relevant där. Så varför inte börja redan idag?

Vad är normkreativitet?

Om normkritiskt perspektiv innebär att analysera omvärlden och skärskåda saker vi tar för givet, så är normkreativitet att praktiskt använda metoder till att plocka isär och bygga upp något mer inkluderande. Det kan till exempel ta sig uttryck i reklam och kommunikation som bryter stereotyper och utmanar gamla konventioner. Som får mottagaren att reagera, känna igen sig, se sig själv utifrån och kanske framförallt; lämnar ett avtryck.

 

Varför ska jag implementera det i min kommunikation?

Det långsiktiga svaret: om du vill ha ett mer inkluderande samhälle. Om du vill bidra till att göra svängrummet större för alla och skapa nya möjligheter. En ny värld, till och med. Men redan idag så kan det innebära att du och ditt företag sticker ut i bruset och visar på framåtanda. Håller er relevanta. Når era målgrupper. Det lockar kanske nya medarbetare? Får dina befintliga att stanna kvar? Eller så får det en leverantör att välja dig framför andra.  

 

Hur gör jag normkreativ kommunikation?

Det kan vara så enkelt som att inte prata som vanligt. Både internt och externt. Kanske gå från formell tonalitet till en mer direkt och modern, när det passar. Eller låta flera olika människor synas på bilder och komma till tals. Inom genusvetenskap, och framför allt queerstudier, pratar man till exempel om intersektionalitet – hur olika maktordningar påverkar och ibland förstärker varandra. Det kan handla om kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder med mera. Med intersektionalitet som verktyg kan man synliggöra att särskilda satsningar mot vissa målgrupper kan behöva en kombinerad insats.

 

Och hur gör jag det inom b2b?

Det blir lätt b2c-fokuserat när man pratar normkreativ kommunikation. Men det är lika viktigt inom b2b. Nå dina beställare och leverantörer genom att sticka ut. Stå för något nytt, på alla era kontaktytor. Och i exempelvis ett employer branding-syfte kan normkreativitet vara oerhört värdefullt. Visa upp vilka som jobbar hos dig och vilka du vill ska jobba hos dig. Hur vill du att kulturen ska uppfattas och vara? Vi skapar och återskapar normer i vårt samhälle hela tiden. Visualisera framtiden, redan idag.

Till sist, det är lätt att ta den enkla vägen. Kanske till och med lite lockande. Men för att undvika greenwashing, pinkwashing och allt däremellan – satsa ordentligt. Låt det normkreativa genomsyra hela företaget. Allt behöver inte ske på en gång, men små steg ska hela tiden tas åt rätt håll. Starta från grunden. Ha en klar bild om varför du gör det. Och var du ska.

 


Behöver du hjälp att kickstarta ditt normkreativa tänkande?

Eller veta mer om hur vi på 2028 kan göra ditt företag redo för framtiden? Kontakta Hans och boka en kostnadsfri workshop med oss!

Gå tillbaka