"Det som tog SKF 110 år att skapa kan idag göras på nolltid"

Den fjärde industriella revolutionen har startat och hur den kommer att påverka våra liv kan vi ännu bara ana. Därför måste alla företag idag fundera på om deras affärsmodeller är relevanta imorgon. 2028:s Carl Jönsson lyssnade när SKF:s vd Alrik Danielsson gav sin syn på kraften och möjligheterna med digitalisering under ett frukostföredrag i Göteborg.

Att det är en omvälvning som sker, förstår de flesta. Gång på gång har vi sett gamla affärsmodeller bli irrelevanta när olika slags “disruptive innovations” slår undan benen för gamla jättar med plötslig konkurrens från håll de inte förutsett. Kodak och Nokia är välkända exempel, men de mindre namnkunniga företagen är förstås oerhört många fler.

 

2028 New World Agency är grundad på insikten om att vara relevant eller ens existera imorgon kräver nytänkande och förändring. Idag möter vi allt större förståelse och intresse för detta resonemang, och vi är förstås inte ensamma om att tänka i dessa banor.

 

SKF säljer “snurr”

Några som förstått är SKF och företagets vd Alrik Danielsson. Istället för att som förr sälja kullager säljer man idag i allt större utsträckning driftssäkerhet. SKF tar helt enkelt ansvar för att kundernas maskiner snurrar.

– Samhällets digitala transformation kommer att vara lika omvälvande som när Gutenberg uppfann tryckpressen. Vi står inför en ny verklighet, säger han under en presentation om  SKFs arbete med digitalisering.

 

Skapa värde genom större ansvar

Tillverkande företag idag riskerar att bli enbart underleverantörer till de aktörer som har kontaktytan mot slutkund. Faran är att man då fastnar i eviga priskrig.

– För att få ta del av det värde som skapas måste vi på SKF ta ett större ansvar för funktionaliteten. Den som är uppkopplad till kunden har stora möjligheter att skapa värde och långa stabila intäktsströmmar, säger Alrik Danielsson.

 

Underhållsarbete med Virtual Reality

SKF kan idag övervaka tillståndet i kundernas maskiner utifrån akustik- och vibrationsmätning genom att olika slags smarta sensorer finns monterade i kundens maskiner.

– Vi kan idag avläsa och förebygga ett haveri flera månader i förväg. Det gör att vi i god tid kan planera för kullagerbyten så att dessa kan göras i samband med ett annat planerat stopp.

Istället för att skicka ut ingenjörer till kunder över hela världen kan SKF övervaka underhållsarbetet på plats med VR-teknik, glasögon som heter Holo-lens.

 

 

SKFs grundare, Sven Wingqvist. Photo courtesy of SKF.

 

Konsten att ta betalt

Förnyelsen av affärsmodellen handlar också om att hitta bra sätt att ta betalt. Inte bara sälja produkter styckvis, utan att kunna få ersättning för den trygghet man levererar och de kostnader man befriar kunden från.

Något som SKFs grundare Sven Wingquist faktiskt gjorde redan i början av förra seklet.  

– Han gav sig ut till närliggande fabriker och erbjöd sig att byta ut deras kullager i utbyte mot  att han fick mellanskillnaden när deras elförbrukning gick ned, berättar Alrik.

 

Globalisering i förändring

När vi på 2028 New World Agency diskuterar framtiden brukar vi tala om fyra krafter som driver förändring – digitaliseringen, urbaniseringen, klimathotet samt globaliseringen.

Under lång tid har just globaliseringen varit en förändringskraft som inneburit både möjligheter, hot och utmaningar.  Nya marknader, men också ny konkurrens – något SKF har stor erfarenhet av.

 

Löneskillnader får minskad betydelse

– Globalisering inom tillverkningsindustrin har drivits av framförallt tre saker förklarar Alrik Danielsson, löneskillnader i olika delar av världen, billig logistik med sjöfart samt slutligen politiska stödåtgärder, där man gjort det enkelt för företag att etablera tillverkning

– Det som förändrats på senare år är att nu kan man vara konkurrenskraftig var som helst, säger han.

Automatisering och robottillverkning gör att löneskillnader får minskad betydelse. Istället blir det åter viktigt att ha tillverkning nära marknaden.

 

Rätt kvalitet till rätt pris

En utmaning i alla branscher är också det som kallas ”disruptive innovation”.

– Vi, precis som alla andra är duktiga, på att förbättra vår produkt. Men när glappet blir för stort mellan kvaliteten vi levererar och det kunden behöver öppnar det möjligheter för nya aktörer att komma med billigare lösningar, förklarar Alrik.

Den vassaste konkurrensen behöver helt enkelt inte komma från en överlägsen produkt. Utan från konkurrenter som erbjuder en kostnadseffektiv lösning som är ”good enough”. I SKFs fabrik i Indien har man därför tagit fram ett enklare lager som blivit en storsäljare för de lätta motorcyklar som säljs där.

 

Nya former av samverkan

En annan följd av digitalisering är att kunskap sprids fort, och att möjligheter finns att jobba i nya dynamiska nätverk. Det gör att även i etablerade, komplexa branscher med tunga aktörer kan nya, lättfotade företag dyka upp genom att koppla ihop rätt experter över hela världen.

– Det som tog SKF 110 år att skapa kan idag göras på nolltid. Eller i alla fall 20-30 år, säger Alrik.

 

2028 driver nödvändig förändring

Det är nya tider, och än mer annorlunda kommer det bli. Idag är det inte längre en bredbands-evangelist i fleecetröja från ett tech start-up som pratar om digitaliseringen. Det gör också ett av Sveriges mest etablerade och välkända industriföretag.

 

Vi på 2028 New World Agency har vår bas inom kommunikation. Men vi har också förstått att vi inte kan lösa våra kunders utmaningar om vi inte också erbjuder strategisk affärsutveckling, driver förändringsprocesser och digitalisering – och är en utmanande partner i det nödvändiga ifrågasättandet av befintliga affärsmodeller.

 

Det kräver kreativitet och det kräver en vilja att vända upp och ned på gamla sanningar. Det är också vad som gör den nya cirkulära ekonomin så spännande.

 

Fakta: Digitalisering är den fjärde industriella revolutionen

1:a. Mekanisering med vattenkraft och ångmaskin.

2:a. Massproduktion, löpande bandet, elektrifiering.

3:e. Datorer och automatisering (robotar).

4:e. Sammankopplade system. Där hela värdekedjan sitter ihop.SparaSpara

Gå tillbaka