En undersökning om svenskarnas internetvanor

I dagarna släppte Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) sin undersökning ”Svenskarna och internet 2017”. Rapporten är intressant läsning och visar på våra allt mer digitaliserade medievanor.

Svenskarna och internet 2017

I åldersgruppen 16–25 år är internetanvändningen närmast 100 % av smartphone, musik- & filmstreaming och chatt. Även i de riktigt unga åldrarna ökar användningen och då framför allt av rörlig media. Eftersom vanor brukar följa med upp i åldrarna, så är trenden bland de yngre en värdemätare över vad som kommer.

Några utdrag ur rapporten är:

100% i åldrarna 12–45 år
använder internet
i någon form
76% av de som dagligen
använder internet gör
det i smartphone
  • 95 % av befolkningen (12+ år) har tillgång till internet
  • 93 % använder internet via dator och 85 % via smartphone
  • 44 % har iPhone och 37 % Android
  • 97 % varav 69 % dagligen, använder internet för e-post
  • 81 %  varav 56 % dagligen, använder internet för sociala nätverk
  • Facebook används av 74 %, Instagram 53 %, LinkedIn 30 % och Twitter 25 %
  • YouTube används dagligen av 86 % av åldersgruppen 12–15 år, 69 % i 16–25 år

Hela rapporten hittar ni på www.svenskarnaochinternet.se. Bara att nörda ner sig.

Gå tillbaka