Om 2028.

Ser du också att saker förändras?

Nya resultat kräver ny taktik och att hela din organisation arbetar på ett nytt sätt. Vi på 2028 kan hjälpa dig att åstadkomma förändringen du önskar både internt och externt.

På 2028 New World Agency utvecklar vi företag för att de ska hitta rätt i en ny cirkulär ekonomi. Med en klar blick för morgondagens möjligheter och utmaningar – digitala strategier med användaren i fokus och en djup förståelse för de upplevelser som bygger relationer – bygger vi varumärken och driver kommunikation för att skapa: Möjligheter för en ny era.

The world never stops changing and neither will we.

Företagens behov av att rikta blicken längre fram var en grundläggande tanke när vi startade 2028 New World Agency. Därför har vi alltid betonat vikten av att förstå hur makrotrender förändrar samhället och världen i det tysta. Morgondagen kommer att vara en ny värld, till följd av kraften i trender som klimathotet och digitaliseringen. Spelreglerna för att göra affärer skrivs helt enkelt om.

Globalisering och urbanisering är två andra makrotrender som länge har format vår värld och drivit förändring. Men på senare år har vi kunnat se hur nationalism och protektionism går framåt i många demokratier. Samtidigt har Corona-krisen gjort oss mer medvetna om vår sårbarhet och hur  beroende vi är av handel och öppna gränser för att hålla industrin igång. Det är troligt att vi kommer att få se många förändringar i hur företag och länder bedömer risker framöver.

Det är för tidigt att sia om vilka långsiktiga effekter som Covid-19 pandemin orsakar. Ingen vet, men det finns anledning att tro att vi inte kommer att gå tillbaka till ett tidigare normalläge. Vi måste helt enkelt hitta en ny balans. När allt tvärstannar är inte den stora möjligheten att starta om det gamla maskineriet, utan att få nya hjul att börja snurra.

Doing well, by doing good.

På 2028 New World Agency hjälper vi goda företag att växa genom att fokusera på resultat som är positiva såväl för lönsamhet, människor som för planeten.  Som vi ser det är ”att gå bra, genom att göra bra saker” den långsiktiga strategin för att blomstra i en ny värdebaserad ekonomi. Att vara ett schysst företag, ett ansvarstagande varumärke och en viktig del av samhället känns inte bara bra. Det är helt enkelt en bra affär.

Creating meaningful futures.

På 2028 New World Agency vill vi göra skillnad och skapa förbättring. Vi vill att vårt arbete ska vara meningsfullt och viktigt. Och vi tror att framtiden kommer att vara annorlunda på många olika sätt. Inte bara i form av ny teknik, utan också i nya värderingar, hur vi ser på livet, oss själva och vår plats i världen. Därför går vi till jobbet med ett syfte –  att skapa meningsfulla framtider.

Hans Langenius

Har du frågor?

Kontakta vår vd Hans Langenius om du vill veta mer. Han hjälper dig gärna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Detta formulär sparar ditt namn och epost så att vi kan lägga till dig på mottagarlistan för vårt nyhetsbrev med intressanta uppdateringar om 2028. Se vår integritetetspolicy för full information om hur vi skyddar och behandlar dina data.