Volvo Trucks

Spänn bågen i en produktlansering

En viktig anledning att anlita 2028 New World Agency är att vi kan spänna bågen hårt utan att strängen brister. När Volvo Trucks skulle lansera en effektivare och mycket snyggare lastbilsdesign fick 2028 det visuella och budskapsmässiga huvudansvaret för hur lanseringen skulle se ut i olika kanaler. Vi utmanade och pekade ut en tydlig emotionell riktning som är ovanlig i en rationellt styrd B2B-värld där äpplen alltid jämförs med äpplen. Vi fick också uppdraget att skapa allt innehåll till en moderniserad webb för Volvo Trucks. Den kreativa riktningen tillsammans med den nya webben ger företaget stora möjligheter att ta ut svängarna för att särskilja sig i konkurrensen.