Bygglogistik

Att bygga ett varumärke
inom hållbar byggnation.

Ett framgångsrikt företag är mer än dess affärer. Ett solitt, pålitligt varumärke är ett reellt värde och genom att investera i ditt varumärke bygger du din affär för framtiden. Precis detta gjorde 2028 när vi tillsammans med Bygglogistik formade deras varumärke.

Bygglogistik är ett innovativt företag som erbjuder smidiga logistiklösningar för stora byggprojekt. Till exempel vid bygget av ett nytt sjukhus. Bygglogistik arbetar då tätt inpå byggnadsföretagen och ser till att allt material som behövs för arbetet levereras “just-in-time”, allra helst kvällen före så att byggarna kan sätta igång på morgonen utan väntetid och ha allt de behöver.

Tack vare Bygglogistiks kvalificerade logistiklösningar kan stora byggnadsprojekt genomföras effektivare och smidigare, med mindre stopp och ställtid tack vare smarta leveranser. Transporter kan optimeras så att färre lastbilar behövs och genom att leveranser sker kvällstid undviks trafikstockning på arbetsplatserna.

 

Att förklara erbjudandet

När Bygglogistik startade var deras erbjudande nytt och deras expertis okänd. Byggnadsindustrin hade helt enkelt ingen tradition av att se logistik-förbättringar som ett sätt att nå högre lönsamhet, högre effektivitet och lägre miljöbelastning.

 

Varumärket som arbetsgivare

För att få industrin att förstå möjligheterna och vinsterna med att anlita Bygglogistik fick 2028 New World Agency uppdraget att skapa en varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi. Såväl mot kunder som mot framtida arbetstagare.

 

Att bygga ett långsiktigt värde

Vår utmaning bestod i att förklara hur Bygglogistik var en del av den cirkulära ekonomin och att göra deras erbjudande attraktivt och enkelt att förstå för kunderna i byggnadsindustrin. Dessutom ville vi lyfta fram Bygglogistik som en partner för mer hållbara projekt samtidigt som vi byggde varumärkets värde på lång sikt.

Och det gjorde vi. 2020 förvärvades Bygglogistik av sin kund Derome Bygg & Industri efter 12 års framgångsrikt partnerskap.

“Det fantastiska arbetet av 2028 New World Agency var avgörande för att bygga och lyfta Bygglogistik som ett varumärke. Samtidigt som arbetet var strategiskt, intelligent och smart – så var det också en väldigt energigivande och rolig tid när vi byggde varumärket tillsammans. ”

Urban Wallin, vd Bygglogistik.
Grundare/ägare av Bygglogistik, 1997–2020.

Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand
Bygglogistik - Building a brand

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist