Volvo trucks

Elektromobilitet på ett enkelt sätt med Volvo Trucks

Utmaningen.

När en tung fordonstillverkare som framgångsrikt förlitat sig på dieselteknologi i decennier, bestämmer sig för att satsa brett på elektromobilitet – då pratar vi om ett paradigmskifte. Volvo Trucks gav 2028 uppdraget att kommunicera lanseringen av sina första helt eldrivna lastbilar. Vi såg att det här handlade om något större än lastbilar. Vi skulle skapa kännedom globalt om att Volvo Trucks ser elektromobilitet som en given lösning på tunga transporter i städer och ett komplement till lösningar med andra energislag. Och att företaget inom kort börjar sälja helhetslösningar för elektromobilitet – Volvo FE Electric och Volvo FL Electric.
Elektromobilitet handlar inte bara om eldrivna personbilar. Även godstransporter och servicetransporter behöver bidra med lägre utsläpp och lägre bullernivåer som gör det möjligt att operera i stadskärnor även nattetid utan att störa. För det krävs mer än eldrivna fordon – här behövs en hel infrastruktur kring energiförsörjning, service och andra tjänster för att skräddarsy transportlösningar.

Så här gjorde vi

Vi såg att nyckeln till att ta en frontposition ligger i att ge kunderna en smidig övergång till elektromobilitet. Genom att trycka på att Volvo Trucks tar ett helhetsgrepp på alltifrån fordon, till infrastruktur för laddning och service fanns en position att ta som en långsiktig partner.

Det ledde oss fram till det bärande löftet ”Electromobility made easy.” För även om transformeringen till elektromobilitet lockar många, så är det ett steg så stort att det i sig blir ett hinder. Volvo Trucks är en långsiktig partner som gör övergången genomförbar så att de uppenbara fördelarna kommer inom räckhåll. Vi såg att det även fanns anledning att trycka på dessa fördelar och koppla dem till eldrift – med nyckelbudskap som ”Quieter. Cleaner. Electric”. Alla budskap kunde ses som en fortsättning på det löfte ”Towards zero emissions.” som vi tillsammans med Volvo Trucks sjösatt året innan i samband med lanseringen av gasdrivna lastbilar.

 

Bildspråk

I en lansering av ny spännande teknik har självklart bilder på produkterna en given plats. Men vi såg ännu mer ett behov av att beskriva syftet med elektromobilitet: att göra den moderna staden med renare luft och mindre buller möjlig även när mängden transporter ökar. En stad som inte bara är miljömässigt hållbar utan även ekonomiskt och socialt. Därför skapade vi ett bildmanér som stöttade det synsättet, där vi undvek att avbilda produkten och istället gestaltade det övergripande syftet.

Konceptet gestaltade vi sedan i ett antal kanaler som tillsammans skapade kännedom om elektromobilitet:

Leveransen

  • Film med nyckelbudskap för användning på mässor och events.
  • En landningssida på Volvo Trucks marknadssajter och globalsajt.
  • Redaktionellt innehåll på Volvo Trucks webb.
  • SoMe-innehåll som driver trafik till webben.
  • Presentationsmaterial för säljare.
  • Tryckta översikter att för intressenter.
  • Produktguider.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Kontakta Anders Rasmusson, Lead operations & Partner hos oss på 2028 New World Agency.