FordonsGas

Att göra biogas till det attraktiva sättet att färdas hållbart .

Klimathotet är verkligt och vår livsstil måste förändras. För FordonsGas innebär detta en möjlighet eftersom just de har produkten som kan ge oss hållbar mobilitet från förnybar energi.

FordonsGas som ingår i Air Liquide Group erbjuder biogas för miljövänlig mobilitet, de gör det helt enkelt enklare för personer och gods att färdas hållbart. Biogas är en förnybar energikälla som genialiskt nog kan hålla världen i rörelse samtidigt som den motverkar effekten av klimatförändringarna. Utmaningen för FordonsGas är att det först måste finnas fler gasdrivna fordon på marknaden innan de kan sälja mer biogas.

2028 New World Agency fick uppdraget att revitalisera varumärket FordonsGas för att göra clean mobility attraktivt för just den målgrupp som har bäst förutsättningar att köpa eller leasa en ny bil. En del i uppdraget var också att utmana den ensidiga synen på att endast elektriska fordon skulle vara framtiden inom hållbar mobilitet.

För att presentera nya, moderna FordonsGas för världen skapade 2028 New World Agency en ny varumärkesplattform för FordonsGas. Vi kickstartade också digitaliseringen av deras interna processer, gav företagets app en total omgörning och uppfräschning och ledde framgångsrikt flera digitala kampanjer riktade mot de viktigaste kundgrupperna.

FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding
FordonsGas branding

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist