Nya Hovås

Innovativ dialogmodell för framgångsrikt samhällsbyggande

Utmaningen.

Vi har varit med som en av initiativtagarna bakom processen till skapandet av Nya Hovås, en ny stadsdel i södra Göteborg. Första spadtaget togs under 2014 och under de närmaste åren kommer en urban, modern och småskalig blandstad i världsklass att växa fram i området. Stads- och utvecklingsprojekt av den här typen väcker ofta reaktioner från allmänheten. Inte minst i Göteborg, där projekt ofta har en lång väg från tanke till genomförande, kantat med motgångar som negativ opinion och flera hundra överklaganden. Utmaningen var att skapa en positiv attityd till projektet hos samtliga av projektets intressenter.
Tack vare en nytänkande dialogmodell och arbetet med en gemensam kvalitetsbok kunde byggprocessen under etapp 1 genomföras rekordsnabbt. Det banbrytande arbetssättet har därefter inspirerat och implementerats i fastighets- och stadsutvecklingsprojekt runt om i hela Sverige.

Lösningen: Dialog som nyckeln till framgång

En metodik med fokus på öppen och nära dialog arbetades fram redan tidigt i projektet. Med hjälp av detta lyckades vi skapa en bred delaktighet hos samtliga inblandade aktörer – från boende i närområdet till lokala politiker, myndigheter och näringsidkare. Att agera transparent och mötas så pass tidigt i projektet, långt innan en vanlig formell samrådsprocess, gjorde att målgrupperna fick längre tid på sig att vänja sig vid de stora förändringarna, samtidigt som inblandade bygg- och fastighetsaktörer fick in förslag och kunde skapa sig en förståelse för vad som egentligen önskades i området.

Som en del i dialogarbetet togs en projektlokal fram, där ansvariga kontaktpersoner ur bygg- och fastighetbranschen fanns närvarande under utsatta tider för att svara på frågor. Visions-skisser ritades upp redan i ett tidigt stadie och fungerade som underlag till diskussioner. Smart PR-arbete från dag ett garanterade att allmänheten kunde skapa sig en positiv bild av projektet. Utöver detta anordnades kommunikationsaktiviteter som frukostmöten och workshops, inspirationsdagar, arkitektmöten, guidade turer i området och dialog över sociala medier.

Resultatet: Rekordsnabb byggprocess

Tack vare ett tätt sammansvetsat team och väl utfört dialogarbete – med över 8000 inskickade idéer och synpunkter från flera olika kanaler – kunde hela processen genomföras rekordsnabbt. Antalet överklaganden minimerades och tiden för detaljplanen halverades, något som gjorde att samtliga inblandade parter kunde gå vinnande ut ur projektet.

Från projektidé till byggstart tog Nya Hovås-projektet 4 år – med endast 3 överklaganden på 1200 bostäder. Vanligtvis tar processen 10 år. Eller som i området Södra Brottkärr, där processen tog hela 45 år och gav upphov till flera hundra överklaganden – men enbart 300 bostäder.

Fortsättningen

Redskapen och metodiken som utvecklades under arbetet med Nya Hovås har redan börjat appliceras i andra liknande projekt, närmast i HSB:s Fixfabriken i Majorna, och många aktörer säger sig numera använda sig av “Hovås-modellen”.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Lindau, Visual Designer & Partner hos oss på 2028 New World Agency.