FordonsGas

På väg mot cirkulär mobilitet

Utmaningen.

Klimathotet är vår tids kanske största utmaning. Utsläppen av växthusgaser måste minska och fler måste tänka nytt och tanka bättre. Det vill FordonsGas och det vill vi på 2028 New World Agency. Sedan några år samarbetar vi tätt tillsammans för att driva på såväl FordonsGas digitalisering som samhällets rörelse mot cirkulär mobilitet.
Sedan 2015 arbetar FordonsGas med 2028 New World Agency för att driva på sin digitala transformation, tydliggöra sin positionering och utveckla framtidens affärer.

Skapa tillväxt

Det globala moderbolaget Air Liquide Group har som mål att både hitta nya och bättre vägar till befintliga kunder samt att attrahera nya kunder och därmed förbättra den totala kundupplevelsen. Air Liquide Group förvärvade FordonsGas 2014 och vill se nytänkande och datadrivna idéer som genererar snabb tillväxt.

Ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Därför är FordonsGas i expansiv tillväxt och ser det som sitt mål att bli det ledande energiföretaget inom cirkulär mobilitet. Genom sitt växande nätverk av idag mer än 40 energistationer vill de öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Så att luften i våra städer blir renare, global uppvärmning motverkas och kundernas ekonomi blir bättre.

Sverige går i täten

Ur ett internationellt perspektiv är både Sverige och FordonsGas intressanta för Air Liquide Group. Den svenska marknaden är relativt mogen när det gäller mobilitet, samhällstrender, köpbeteenden, disruptiv teknik, hållbarhetskrav och även varumärkesmedvetenhet. Samarbetet med 2028 New World Agency grundar sig i ett modernt affärs- och konceptutvecklingstänk, där 2028 är en strategisk partner som driver positioneringsarbetet, förändringsprocesserna och den digitala transformationen.

Strategi utifrån köpresor

Målet är att hitta nya mätbara sätt att nå ut på marknaden för att skapa kännedom, engagemang och ett högre upplevt kundvärde. Där strategin baseras på konsumtionsmönster av kommunikation i de olika köpresorna – från behovsuppkomst till efterköpsbeetende.

Rekordflöde av nya kunder

Med ett revitaliserat internt engagemang står FordonsGas redo med ett positionerat erbjudande och varumärke – utifrån vad som efterfrågas idag och krav vi ser växa fram imorgon. Detta har resulterat i att vi gemensamt har vänt en negativ trend till att skapa en positiv tillväxt för FordonsGas med rekordsiffror när det gäller inflöde av nya kunder och omsättning.

Skapa värde för slutkund

I ett nära samarbete kommer 2028 att fortsätta arbeta i ett dedikerat team för att kontinuerligt bearbeta marknaden och de olika segmenten. Allt för att skapa affärsdrivande kommunikation och aktiviteter för vår kund och värdeskapande upplevelser för deras kunder. Det är en utmaning som inspirerar oss, för vad kan vara viktigare än att minska den globala uppvärmningen.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Kontakta Marcus Sjölin, Lead business Strategy hos oss på 2028 New World Agency.