Expofy

Sök­ords­optime­rade texter lyfte Expofys webbplats.

Expofy erbjuder ett brett sortiment av skyltar, banderoller och andra expoprodukter till företag runt om i Sverige. Med en bransch och en hel värld i förändring satsar man allt mer på att flytta affären online.

Men hur kombinerar man personlig service och spetskompetens med en konverteringsdrivande e-handel? En del av svaret: börja visa upp kunskapen digitalt, i form av SEO-optimerade guider och produkttexter.

Gausta App

Steg 1: sökordsanalys

Som ett första steg i projektet genomförde vi en övergripande sökordsanalys. Expofys olika produkter och expertområden kombinerades med faktiska söktermer, och vi kunde tillsammans välja ut vilka söktermer vi skulle fokusera på, och i vilken prioritetsordning. I samband med analysen gjordes även en enklare konkurrentanalys: vilka aktörer syns på de utvalda sökorden idag, och varför?

”Vi ser att SEO-arbetet redan har börjat generera resultat, både i ökad trafik och faktiska leads.” – Jonas Andrén, Expofy.

Steg 2: sökordsoptimerade artiklar och guider

Efter den inledande sökordsanalysen kunde vi gå på steg två – att producera ett tiotal SEO-optimerade artiklar och guider om allt från banderoller och vepor till mässmaterial och trycktekniker.

Tack vare ett tätt och nära samarbete lyckades vi kombinera det bästa från två världar: djup branschkunskap från expo-experterna på Expofy och välskrivna, sökordsoptimerade texter från våra skribenter på 2028.

I tillägg till texterna levererade vi även instruktioner till Expofys marknadsavdelning med förslag på hur de olika texterna kunde disponeras och populeras för bästa möjliga användarupplevelse.

Resultatet

Marknadsavdelningen på Expofy publicerar löpande ut texterna på expofy.se under 2020-2021, med målet att förbättra innehållet på webbplatsen för bättre organisk ranking på Google. För ökad spridning distribueras innehållet även i Expofys kanaler i sociala medier.

 

– Vi har haft en enkel och rak dialog med gänget på 2028. De arbetade nära mig och flera av mina kollegor och tankade av oss på vår kunskap om expobranschen, och lyckades omvandla det till riktigt bra webbtexter. Vi har inte hunnit med att publicera ut allt material ännu, men vi ser att SEO-arbetet redan har börjat generera resultat, både i ökad trafik och faktiska leads. – Jonas Andrén, Expofy

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist