Svenska Mässan

Switch – The energy of ideas. Kommunikationskoncept för Elfack.

Hur kan vi tydliggöra behovet av transformation, tända alla goda krafter i el- och energibranschen och skapa en inspirerande mötesplats där idéer och möjligheter får ta plats? Det var uppdraget vi på 2028 New World Agency fick av Svenska Mässan Gothia Towers inför Elfack 2019.

Gausta App

Elfack på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg är Sveriges viktigaste mötesplats för el- och energibranschen. Här samlas branschens representanter för att nätverka och göra affärer, ta del av ny teknik och innovationer, få inspiration till nya lösningar och få nya insikter.

Behov av förnyelse

Som många mässor är Elfack ett viktigt marknadstorg för varor och tjänster där köpare och säljare kan få kontakt. Men med energifrågan som en av vår tids ödesfrågor insåg Svenska Mässan Gothia Towers att marknadstorget måste kompletteras med ytterligare arenor. Dels i form av den strategiska konferensen Power Circle Summit som samlar tunga beslutsfattare, men också av en framåtblickande, innovativ plats för att dela idéer och visioner.

 

Koncept och säljstöd

2028 New World Agency har ett nära samarbete med Svenska Mässan Gothia Towers. Vi fick uppdraget att konceptualisera och namnge den nya framtidsarenan, samt att ta fram uttryck, kommunikation och säljstöd i syfte att aktivera och engagera medskapare av eventet – helt enkelt stora innovativa företag, innovationskluster, startups och högskolor som man ville ha ombord som partners.

Namngivning och tagline

Efter en grundlig namngivningsprocess föll valet på Switch, som på engelska betyder såväl strömbrytare som förändring. Eller rent av ställverk. Kort och koncist med snärtighet, tydlig koppling till elbranschen, men framförallt illustrativt för det stora paradigmskifte som energibranschen och hela världen står inför. Allt förankrat med en tydlig och hoppfull tagline. Switch – The energy of ideas

Visuell identitet

Kreativitet, idéer och ett lustfyllt förhållningssätt till de möjligheter skiftet för med sig fick inspirera det färg- och formspråk som vi gav Switch. Vi ville ge framtidsarenan på Elfack en tydlig identitet, tydlig wayfinding och skyltning och att alla besökare skulle uppleva att de gick in i en ny, mer framåtblickande zon.

2019 var första året som Switch presenterades som en del av Elfack. I maj 2021 var den planerad att gå på nytt, men nyligen togs beslutet att Elfack flyttas till 2022.

Behovet av omställning och förändring minskar dock inte. Och Switch som koncept är mer relevant än någonsin. Vi på 2028 New World Agency ser fram emot att vara med på resan när energibranschen ställer om.

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist