Volvo Trucks

En effektiv visuell strategi för en global organisation.

När kunderna finns på 130 marknader över hela världen, gäller det att se till att din kommunikationen blir relevant i olika förhållanden – i både innehåll och uttryck. Människor, miljöer, branscher och produkter kan se olika ut på olika marknader. 2028 hjälpte Volvo Trucks med en flexibel visuell strategi som kan möta olika marknaders behov – sen använde vi den i en produktlansering.

Volvo Trucks - Visual Strategy
Volvo Trucks - Visual Strategy
Volvo Trucks - Visual Strategy

Istället för att bygga upp ett bibliotek av bilder tagna efter specifika förhållanden – med rätt produkter, rätt personer, i rätt miljö – för varje marknad, skapade vi ett visuellt gridsystem där beståndsdelarna Produkter, Människor och Miljöer finns representerade.

På så sätt blir det möjligt att använda generiska produktbilder av hög kvalitet – och komplettera dem med specifika bilder av människor som passar i sammanhanget, tillsammans med bilder på rätt miljöer och platser. Arbetssättet blir väldigt flexibelt och ger närapå oändliga variationsmöjligheter med ett begränsat antal produktbilder som utgångspunkt.

När vi skapade bildmaterial för en produktlansering kunde vi fokusera på att skapa de bärande produktbilderna. Men vi passade även på att komplettera varje foto- och filmtillfälle med kompletterande bilder av människor, miljöer och platser.

Volvo Trucks - Visual Strategy
Volvo Trucks - Visual Strategy
Volvo Trucks - Visual Strategy
Volvo Trucks - Visual Strategy

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist