Volvo Trucks

Håller linjen online i den globala kommunika­tionen.

Volvo Trucks säljer och servar lastbilar i över 130 länder, vilket gör företaget och varumärket till en tung global spelare. En av utmaningarna för globala företag är att vara konsekventa i sin onlinekommunikation globalt och samtidigt vara relevanta för kunderna lokalt. Vi hjälper dem med det.

Sedan 2017 har 2028 ansvaret för att underhålla och utveckla Volvo Trucks webbsidor. Uppdraget omfattar både den globala webbsidan och en master som varje lokal marknad använder som mall för att bygga sin egen webbsida. Med den globala sidan vill Volvo Trucks nå allmänheten, investerare och medier – medan varje lokal sida riktar sig till nuvarande och blivande kunder.

Vi samarbetar nära för att skapa och strukturera innehåll så att det är relevant och lätt att hitta samt enkelt att rikta mot olika målgrupper. En avgörande faktor är att i så hög utsträckning som möjligt bygga webbsidan i moduler, så att varje lokal marknad kan anpassa den för sina specifika behov.

Vill du veta mer om våra mest populära tjänster?

 

Ta kontakt med Marcus eller Sara. De hjälper dig gärna!

Marcus Sjölin

Marcus Sjölin
Opportunity &
Growth Officer

Ingrid Kraappa

Sara Wågenberg
Project Manager &
Content Strategist