A Good Choice | A world free from harmful plastic

A Good Choice A world free from harmful plastic A Good Choice from Hönö outside Gothenburg is an interesting upstart with a great idea. To offer renewable and biodegradable bioplastics that can be used in the plastics industry, the textile industry, and on artificial...

A Good Choice | En värld fri från skadlig plast

A Good Choice En värld fri från skadlig plast A Good Choice från Hönö utanför Göteborg är en liten vass uppstickare med en stor idé. Att erbjuda förnybar och biologiskt nedbrytbar bioplast för såväl plastindustrin, textilindustrin och konstgräsplaner. 2028 New World...