Dekora | A flagship express delivery

Dekora A flagship express delivery. In the digital age, your printed communication takes a more important role than ever before. Especially if your offer is based on visual appearance and tactile experience of materials. This is no news to Dekora, one of...

Dekora | Ett flaggskepp kommer lastat med rekordfart

Dekora Ett flaggskepp kommer lastat med rekordfart. I en digital era tar din tryckta kommunikation en viktigare position än någonsin – särskilt om ditt erbjudande bygger på visuella uttryck och taktil materialkänsla. Det vet Dekora som är en av Sveriges ledande...

Dekora | Så blev hållbart kakel en väg för tillväxt

Dekora Så blev hållbart kakel en väg för tillväxt. Kan man verkligen förvandla en leverantör av byggnadsmaterial till en trendsättande ledare inom lifestyle med höga hållbarhets-ambitioner? Jadå, det är precis vad 2028 lyckades med i samarbetet med vår ambitiösa och...

Dekora | Paving the way for growth with sustainable tiles

Dekora Paving the way for growth with sustainable tiles. Can you really turn a supplier of building material into a trendy lifestyle thought leader with high-sustainability ambitions? Sure, that’s just what we at 2028 did when partnered up with the ambitious and...