Svenska Mässan | Switch – The energy of ideas

Svenska Mässan Switch – The energy of ideas. 
A Communi­cation concept for the trade fair Elfack. How can we clarify the need for transformation, ignite good forces in the electro-power and energy industry and create an inspiring meeting spot where new ideas and...

Svenska Mässan | Switch – The energy of ideas

Svenska Mässan Switch – The energy of ideas. Kommunikationskoncept för Elfack. Hur kan vi tydliggöra behovet av transformation, tända alla goda krafter i el- och energibranschen och skapa en inspirerande mötesplats där idéer och möjligheter får ta plats? Det var...