A New World Agency

Positionerar företag inom den cirkulära ekonomin

Driver förändring och digital transformation

Skapar affärsdrivande kommunikation

Positionerar företag inom den cirkulära ekonomin

Vi utvecklar er strategi från insikter, framtidsspaning och analys av makrotrender för att skapa nya hållbara affärer.

Driver förändring och digital transformation

Vi tar er till målet genom en strukturerad process och driver er förändring internt och externt.

Skapar affärsdrivande kommunikation

Vi gör er förändring synlig med rätt design och budskap och skapar omnikanal-upplevelser för era kunder.

Det är en ny värld

2028 är en partner med fast fokus på de trender som formar morgondagen. Som digitalisering, urbanisering, globalisering och hållbarhetsfrågor – makrotrender omöjliga att ignorera för den som vill förbli relevant.

Vi hjälper företag att hitta sin optimala position i en cirkulär ekonomi. Vi sätter strategier, driver förändring och digitalisering och skapar träffsäker kommunikation. För det är vår övertygelse att morgondagen tillhör företag som agerar i harmoni med sin omgivning.

Vi tror på att skapa meningsfulla framtider.

Det är därför vi är en New World Agency.

Gå tillbaka